Obraz przedstawia zmiany nazwy Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Od 1960 r. - Baza Techniczna Urzędu Rady Ministrów. od 1 stycznia 1997r. - Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. od 31 grudnia 2010r. -  Centrum Usług Wspólnych. od 1 stycznia 2017r. -  Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Z dniem 1 stycznia 2017 roku Centrum Usług Wspólnych zmieniło nazwę na Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Centrum jest instytucją gospodarki budżetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiedzialną za kompleksową obsługę KPRM. Ponadto pełni funkcję Centralnego Zamawiającego dla jednostek administracji rządowej.

Zobacz więcej o Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Usługi

Wizerunek w liczbach

43

postępowań centralnych i wspólnych
planowanych w 2023 r.

245 829 891 zł.

złotych oszczędności
w zamówieniach centralnych
w latach 2015 - 2021

13 000 m2

powierzchni użytkowej
pod najem nieruchomości w roku 2023

1 425 604 km

przejechały samochody
floty rządowej w roku 2021

82

i więcej samochodów dla przewozu
osób i towarów w 2023 r.

28 000 m2

powierzchni użytkowej
pod najem nieruchomości