24 lis
2020

Projekt “Zwiększenie efektywności energetycznej budynków administracji rządowej” – zgłaszanie nieprawidłowości.

Autor: Admin2
Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Informujemy, że dnia 10.11.2020 r. Centrum Obsługi Administracji Rządowej zawarło z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę nr POIS.01.03.01-00-0001/20 na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków administracji rządowej”. Kwota dofinansowania wynosi 66 457 535,21 zł. Budynki będące w zarządzie Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zlokalizowane w Warszawie oraz na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji. W wyniku realizacji projektu zmniejszeniu ulegnie zużycie energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Termin zakończenia realizacji projektu upływa 30.06.2023 r. Aktualnie trwają przygotowania do uruchomienia procedury przetargowej na wybór generalnego wykonawcy inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj.

W związku z powyższym COAR informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych związanych z wdrażaniem przedmiotowego projektu. W przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych prosimy o kierowanie wszelkich informacji na adres:  https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci