Z dniem 1 stycznia 2017 r. Centrum Usług Wspólnych zmieniło nazwę na Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Rozpoczęło swoją działalność w dniu 31 grudnia 2010 r. z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Już od 1960 r. funkcjonowało jako Baza Techniczna Urzędu Rady Ministrów. Następnie zostało przemianowane na Gospodarstwo Pomocnicze KPRM, a od 14 sierpnia 2002 r. działało jako Centrum Obsługi KPRM.

Return to article.