Kategoria: Centralny Zamawiający

25 Paź
2017

XII Forum Przetargów Publicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16-18 października 2017 r. odbyło się w Jachrance k. Warszawy XII FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH, organizowane przez Miesięcznik Przetargi Publiczne. Tematem przewodnim Forum było Prawo zamówień publicznych rok po nowelizacji – problemy występujące w praktyce i orzecznictwie. W drugim dniu Forum p. Anna Tyniec oraz p. Izabela Wyżgowska wygłosiły prelekcję pt. […]

03 Paź
2017

Wykaz zamówień centralnych na rok 2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2017 r. Pani Minister Beata Kempa ustaliła wykaz zamówień centralnych na 2018 r. dla jednostek administracji rządowej. wykaz zamówień centralnych na 2018

03 Paź
2017

Zarządzenie w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej

Uprzejmie informujemy, że 30 sierpnia br.  zostało podpisane nowe Zarządzenie w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego. zarządzenie nr 100 PRM z 30.08.2017 centralny zamawiający dla administracji rządowej 

02 Paź
2017

Infolinia dotycząca korzystania przez Jednostki z platformy zakupowej centralnego zamawiającego

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym została uruchomiona pod numerem telefonu 22 647 70 00 infolinia Centrum Obsługi Administracji Rządowej w zakresie korzystania przez Jednostki z platformy zakupowej centralnego zamawiającego. Zachęcamy do korzystania wszystkie Jednostki, które objęte są umowami ramowymi zawartymi przez Centrum, jak również wszystkie Jednostki objęte postanowieniami Zarządzenia nr 100 Prezesa Rady Ministrów z […]

28 Wrz
2017

Konferencja dot. elektronizacji zamówień centralnych

W dniach 20 oraz 27 września 2017 r. Centrum Obsługi Administracji Rządowej zorganizowało konferencje dotyczące elektronizacji zamówień centralnych. Udział w spotkaniu wzięło 180 osób z Jednostek będących uczestnikami systemu zamówień centralnych i wspólnych. Przedmiotem konferencji była realizacja umów ramowych przez Jednostki w formie umów wykonawczych oraz omówienie zagadnień związanych z zapewnieniem elektronicznej komunikacji w systemie […]

02 Cze
2017

Zjazd Koordynatorów zamówień centralnych w Łańsku

W dniach 31 maja -1 czerwca 2017 r. w Kompleksie Recepcyjno-Wypoczynkowym w Łańsku odbył się w zjazd koordynatorów zamówień centralnych. Podczas dwudniowych wystąpień Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych Centrum Obsługi Administracji Rządowej poruszali tematy dotyczące zamówień centralnych i wspólnych, umów ramowych, środków ochrony prawnej oraz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. W konferencji uczestniczyli koordynatorzy oraz kierownicy z […]