01 sty
2017

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Autor: Admin2
Logo Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Czym jest COAR?

Z dniem 1 stycznia 2017 roku Centrum Usług Wspólnych zmieniło nazwę na Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Jesteśmy instytucją gospodarki budżetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiedzialną za kompleksową obsługę KPRM, pełnimy funkcję centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej. Zajmujemy się realizacją szeregu usług na poziomie centralnym dla sektora rządowego, w tym zadań związanych z zarządzaniem majątkiem.

Centrum rozpoczęło swoją działalność w dniu 31 grudnia 2010 roku z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednak już od 1960 roku funkcjonowało jako Baza Techniczna Urzędu Rady Ministrów, a od 25 września 1990 roku jako Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Rady Ministrów. Następnie 1 stycznia 1997 roku zostało przemianowane na Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (z charakterystycznym logo GP), a od 14 sierpnia 2002 r. działało jako Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Funkcję organu założycielskiego dla Centrum Obsługi Administracji Rządowej pełni Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Obraz przedstawia zmiany nazwy Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Od 1960 r. - Baza Techniczna Urzędu Rady Ministrów. od 1 stycznia 1997r. - Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. od 31 grudnia 2010r. -  Centrum Usług Wspólnych. od 1 stycznia 2017r. -  Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Z dniem 1 stycznia 2017 roku Centrum Usług Wspólnych zmieniło nazwę na Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Zmiana nazwy instytucji nastąpiła na podstawie zarządzenia nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które wraz ze statutem dostępne jest tutaj. Siedziba instytucji oraz wszystkie dane w tym NIP, REGON, KRS pozostają bez zmian.

Jak powstało i co cechuje nowe logo Centrum?

Idea nawiązuje do heksagonu o zaokrąglonych łagodnych wierzchołkach. Wskazuje na połączenie uporządkowanych działań wewnątrz jednostki z elastycznością w działaniu i analitycznym podejściem do zagadnienia.
Czerwony punkt w logotypie oznacza „Centrum”. Jest to element wyróżniający wskazujący na obecność istotnej rzeczy (jednostki) w całej strukturze. Kolorystyka dobrana w taki sposób by symbolizowała siłę, dynamikę, mądrość, uporządkowanie, zaufanie. Kształty logotypu w połączeniu prostych z lekko zaokrąglonymi formami nadaje całości profesjonalnego kształtu, przemyślanej koncepcji oraz dynamiki z zachowaniem pełnej powagi i profesjonalizmu.

Wersje znaku

Logo zaprojektowane zostało w 2 podstawowych konfiguracjach, co ma na celu optymalizację stosowania w kontekście dostępnej powierzchni do ekspozycji. Logo w wersji pionowej jest logiem pierwszorzędnym i stosujemy je w każdym możliwym przypadku. Logo poziome jest stosowane wówczas, gdy do ekspozycji posiadamy powierzchnię podłużną i musimy ją zapełnić wyłącznie znakiem COAR. Przedstawiamy je poniżej, aby przybliżyć nowy znak jednostkom administracji i naszym partnerom, z którymi współpracujemy.

Wersje podstawowe i uproszczone logo logo Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) oraz sygnet
Wersje podstawowe i uproszczone logo Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) oraz sygnet

Wersja uproszczona nie zawiera przypisu informującego o rozszerzeniu głównego członu COAR. Sygnet jest formą, którą stosuje się w przypadku braku miejsca na ekspozycję lub do zaznaczenia obecności COAR nie używając całego lub uproszczonego znaku. Sygnet stanowi również element ozdobny do delikatnych oznaczeń, kiedy użycie logo jest nie stosowne lub niemożliwe. Ogólna zasada wyklucza stosowanie wersji uzupełniających jako nadrzędnych nad wersjami podstawowymi. Stosuje się je tylko w momencie, kiedy jest konieczność wyeksponowania adresu jednej z witryn internetowych.

Jesteśmy przekonani, że nowy znak z powodzeniem zaistnieje w przestrzeni publicznej.