28 Wrz
2017

Konferencja dot. elektronizacji zamówień centralnych

Autor: Admin1

W dniach 20 oraz 27 września 2017 r. Centrum Obsługi Administracji Rządowej zorganizowało konferencje dotyczące elektronizacji zamówień centralnych. Udział w spotkaniu wzięło 180 osób z Jednostek będących uczestnikami systemu zamówień centralnych i wspólnych. Przedmiotem konferencji była realizacja umów ramowych przez Jednostki w formie umów wykonawczych oraz omówienie zagadnień związanych z zapewnieniem elektronicznej komunikacji w systemie zamówień centralnych.