05 Paź
2018

Oświadczenie COAR

Autor: Admin1

Centrum Obsługi Administracji Rządowej oświadcza, że z firmą Sup Ultimate  S. A. z siedzibą w Toruniu  zawarło umowę na udostępnienie miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie siedziby COAR przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie dla czasowego postoju przyczep samochodów osobowych.

W związku z wykorzystaniem udostępnionych miejsc postojowych niezgodnie z zapisami umowy, w dniu dzisiejszym Centrum Obsługi Administracji Rządowej wypowiedziało przedmiotową umowę i zobowiązało Sup Ultimate S. A. do usunięcia przedmiotu umowy z terenu COAR.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej oświadcza, że zawarcie umowy odbyło się na zasadach komercyjnych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

DYREKTOR COAR