09 Sty
2018

Podpisanie Listu Intencyjnego

Autor: Redaktor3

W dniu 5 stycznia 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy Centrum Obsługi Administracji Rządowej a Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji. Celem podjętej współpracy jest wypracowanie wzorcowej dokumentacji przetargowej w przedmiocie szeroko rozumianej branży informatyki i telekomunikacji, która może być wykorzystywana przez wszystkie zainteresowane podmioty.

Pod dokumentem podpisy złożyli pani Anna Tyniec- Dyrektor Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz pan Borys Stokalski-Dzierzykraj- Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (zdj.).
W uroczystości wziął również udział pan Michał Rogalski – Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP.

Więcej o działalności Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji na stronie internetowej: www.piit.org.pl.