Kadry

Kadra zarządzająca i kierownicza COAR

W Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) stawiamy na kompetencje kadry zarządzającej i kierowniczej oraz doświadczenie i zaangażowanie pracowników. Otwartość kadry zarządzającej i personelu sprzyja poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań i osiąganiu wyznaczonych celów.

Kadra zarządzająca

Tomasz Karolczuk
Dyrektor
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Reprezentuje i zarządza działalnością Centrum.

Beata Wojdecka-Matyńka

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych
Odpowiada za Wydział Organizacji, Kancelarii i Archiwum, obsługę: kancelaryjną KPRM, Biblioteki Rządowej, kancelaryjno-archiwalną Centrum, prawną, gastronomiczną KPRM i Centrum, teletechniczną i audiowizualną KPRM, informatyczną Centrum oraz odpowiada za usługi poligraficzne i marketingowe.

Piotr Suszka
Z-ca Dyrektora ds. Administrowania
Odpowiada za administrowanie siedzibą Kancelarii, administrowanie nieruchomościami oraz inwestycje i przetargi.

Mariola Bochenek
Główny Księgowy
Odpowiada za zarządzanie zasobami finansowymi Centrum.

Kadra kierownicza

Joanna Guzowska
Naczelnik Wydziału Administrowania Siedzibą Kancelarii
Odpowiada za zarządzanie nieruchomościami KPRM i utrzymania czystości, oraz za usługi kwiaciarskie.

Grzegorz Motyliński
Naczelnik Wydziału Gastronomicznego
Odpowiada za obsługę gastronomiczną konferencji, narad i spotkań organizowanych w siedzibie KPRM.

Marek Szymański
Naczelnik Wydziału Obsługi Transportowej
Odpowiada za usługi transportowe, wynajem floty, myjnię i stację paliw.

Tomasz Baran
Kierownik projektu
Odpowiada za usługi poligraficzne i introligatorskie oraz dystrybucję zrealizowanych prac.

Rafał Paczkowski
Naczelnik Wydziału Informatyki i Teletechniki
Odpowiada za obsługę teletechniczną i audiowizualną KPRM oraz obsługę informatyczną, teletechniczną i bezpieczeństwo Centrum.

Beata Ratuska
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Przetargów
Odpowiada za zamówienia publiczne, w tym o charakterze centralnym i wspólnym oraz za nadzór, inwestycje, remonty i konserwację.

Monika Krysiak
Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego „Łańsk”
Odpowiada za zapewnienie bazy szkoleniowo – konferencyjnej w OW Łańsk.

Joanna Szulc
Naczelnik Wydziału Administrowania
Odpowiada za administrowanie nieruchomościami.

Beata Wojdecka-Matyńka
Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego
Odpowiada za rozliczenia finansowe Centrum.

Anna Styś
Naczelnik Wydziału Organizacji, Kancelarii i Archiwum
Odpowiada za obsługę kancelaryjną KPRM i obsługę biblioteki rządowej oraz organizację i obsługę kancelaryjno-archiwalną COAR.

Katarzyna Szynkarewicz
Naczelnik Wydziału Obsługi Personalnej i Komunikacji
Odpowiada za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz komunikacją.

Inspektor Ochrony Danych

Rafał Lipecki
Wspiera administratora danych w procesie ich ochrony.