Kadry

Kadra zarządzająca i kierownicza COAR

W Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) stawiamy na kompetencje kadry zarządzającej i kierowniczej oraz doświadczenie i zaangażowanie pracowników. Otwartość kadry zarządzającej i personelu sprzyja poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań i osiąganiu wyznaczonych celów.

Kadra zarządzająca

Joanna Chojecka
Dyrektor Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Reprezentuje Centrum oraz odpowiada za działalność i zarządzanie Centrum.
Tel. +48 22 694 75 01, 22 694 61 18
sekretariat@centrum.gov.pl

Marta Pytlarczyk
Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych
Odpowiada za Wydział Obsługi Organizacyjnej i Archiwum, obsługę gastronomiczną KPRM i Centrum, obsługę transportową oraz nadzoruje Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk.
Tel. +48 22 694 75 01, 22 694 61 18
sekretariat@centrum.gov.pl

Anna Januszewska
Z-ca Dyrektora ds. Nieruchomości
Odpowiada za administrowanie siedzibą Kancelarii, administrowanie nieruchomościami oraz inwestycje i przetargi.
Tel. +48 22 694 75 01, 22 694 61 18
sekretariat@centrum.gov.pl

Mariola Bochenek
Główny Księgowy
Odpowiada za zarządzanie zasobami finansowymi Centrum oraz ewidencję majątku i gospodarki magazynowej. Nadzoruje pracę Wydziału Finansowo-Księgowego, Zespołu Planowania i Analiz oraz Zespołu Ewidencji Majątku.
Tel. +48 22 694 75 01, 22 694 61 18
sekretariat@centrum.gov.pl

Kadra kierownicza

Jacek Szymański
Naczelnik Wydziału Administrowania Siedzibą Kancelarii
Odpowiada za zarządzanie nieruchomościami KPRM oraz koordynuje działania na terenie KPRM w zakresie obsługi bibliotekarskiej i kancelaryjnej, usług kwiaciarskich oraz utrzymania czystości i obsługi portierskiej.
Tel. +48 22 694 62 59
jacek.szymanski@centrum.gov.pl

Grzegorz Motyliński
Naczelnik Wydziału Gastronomicznego
Odpowiada za obsługę gastronomiczną konferencji, narad i spotkań organizowanych w siedzibie KPRM.
Tel. +48 697 694 769
grzegorz.motylinski@centrum.gov.pl

Marek Szymański
Naczelnik Wydziału Obsługi Transportowej
Odpowiada za usługi transportowe, wynajem floty, myjnię i stację paliw.
Tel. +48 22 694 66 12
marek.szymanski@centrum.gov.pl

Renata Waszczuk
Naczelnik Wydziału Usług Poligraficznych i Marketingowych
Tomasz Baran
Kierownik Wydziału Usług Poligraficznych i Marketingowych
Odpowiada za usługi poligraficzne i introligatorskie oraz dystrybucję zrealizowanych prac.
Tel. +48 22 694 65 07
tomasz.baran@centrum.gov.pl

Rafał Paczkowski
Naczelnik Wydziału Informatyki i Teletechniki
Odpowiada za obsługę teletechniczną i audiowizualną KPRM oraz obsługę informatyczną, teletechniczną i bezpieczeństwo Centrum.
Tel. +48 22 694 68 55
rafal.paczkowski@centrum.gov.pl

Beata Ratuska
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Przetargów
Odpowiada za zamówienia publiczne, w tym o charakterze centralnym i wspólnym oraz za nadzór, inwestycje, remonty i konserwację.
Tel. +48 22 694 76 54
beata.ratuska@centrum.gov.pl

Monika Krysiak
Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego „Łańsk”
Odpowiada za zapewnienie bazy szkoleniowo – konferencyjnej w OW Łańsk.
Tel. +48 89 512 11 50
monika.krysiak@centrum.gov.pl

Joanna Szulc
Naczelnik Wydziału Administrowania
Odpowiada za administrowanie nieruchomościami.
Tel. +48 22 694 69 02
joanna.szulc@centrum.gov.pl

Beata Wojdecka-Matyńka
Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego
Odpowiada za rozliczenia finansowe Centrum.
Tel. +48 22 694 69 39
beata.wojdecka-matynka@centrum.gov.pl

Joanna Guzowska
Naczelnik Wydziału Obsługi Organizacyjnej i Archiwum
Odpowiada za obsługę organizacji i archiwum.
Tel. +48 22 694 61 32
Tel. Kom. +48 697 694 778
joanna.guzowska@centrum.gov.pl

Katarzyna Szynkarewicz
Naczelnik Wydziału Kadrowo – Płacowego
Odpowiada za zarządzanie zasobami ludzkimi.
Tel. +48 22 694 76 27
katarzyna.szynkarewicz@centrum.gov.pl

Monika Manicz
Naczelnik Wydziału Planowania i Analiz
Odpowiada za opracowywanie planów finansowych COAR, analiz i raportów finansowych oraz symulacji ekonomicznych na potrzeby decyzji zarządczych. Przygotowywanie raportów ekonomiczno-finansowych i budżetowych na potrzeby KPRM i COAR.
Tel. +48 22 694 61 83
monika.manicz@centrum.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych

Rafał Lipecki
Wspiera administratora danych w procesie ich ochrony.
Tel. +48 22 694 64 49
rafal.lipecki@centrum.gov.pl