Kontakt

Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Tłumacz języka migowego on-line

NIP: 5213590436

REGON: 142746130

KRS: 0000373135

RACHUNEK BIEŻĄCY COAR:

  • 86 1130 1017 0020 1466 4320 0001

RACHUNEK BIEŻĄCY COAR DO ROZLICZEŃ TRANSGRANICZNYCH:

  • SWIFT banku BGK: GOSKPLPW
  • IBAN:  PL 86 1130 1017 0020 1466 4320 0001

RACHUNEK BIEŻĄCY KRW ŁAŃSK:

  • 32 1130 1017 0020 1466 4320 0003

Wszystkie rachunki Centrum Obsługi Administracji Rządowej prowadzone są w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Siedziba COAR

  • ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
  • +48 22 694 61 18, +48 22 694 75 01; fax: +48 22 694 61 21
  • poniedziałek - piątek: 8:15 - 16:15
  • sekretariat@centrum.gov.pl
  • 52.190869, 21.058476

Siedziba KPRM

Formularz kontaktowy

    Napisz do nas


    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą
    02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436.
    2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD COAR, 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, e-mail: iod@centrum.gov.pl, tel. 22 694 64 49.
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia informacji dotyczących działalności COAR na podstawie art. 6 pkt a, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
    4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy COAR.
    5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia kontaktu z Panią/Panem rozpoczętego przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie centrum.gov.pl.
    6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
    7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
    iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
    o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
    8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udzielenia informacji przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie centrum.gov.pl. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne ale niepodanie danych osobowych w formularzu kontaktowym spowoduje niemożliwość udzielenia informacji dotyczących COAR..
    9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
    10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej .
    11. COAR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


    W celu uzyskania informacji z zakresu działania Centrum
    można skorzystać ze wzoru wniosku

    Pobierz plik (PDF) Plik otworzy się w nowym oknie

    Wniosek po wypełnieniu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@centrum.gov.pl
    lub listownie na adres: Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa