Kontakt

Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Tłumacz języka migowego on-line

NIP: 5213590436

REGON: 142746130

KRS: 0000373135

RACHUNEK BIEŻĄCY COAR:

 • 86 1130 1017 0020 1466 4320 0001

RACHUNEK BIEŻĄCY COAR DO ROZLICZEŃ TRANSGRANICZNYCH:

 • SWIFT banku BGK: GOSKPLPW
 • IBAN:  PL 86 1130 1017 0020 1466 4320 0001

RACHUNEK BIEŻĄCY OW ŁAŃSK:

 • 32 1130 1017 0020 1466 4320 0003

Wszystkie rachunki Centrum Obsługi Administracji Rządowej prowadzone są w Banku Gospodarstwa Krajowego.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 • Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Rafał Lipecki
 • e-mail: iod@centrum.gov.pl
 • tel. +48 22 694 64 49

Siedziba COAR

 • ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
 • +48 22 694 61 18, +48 22 694 75 01; fax: +48 22 694 61 21
 • poniedziałek - piątek: 8:15 - 16:15
 • sekretariat@centrum.gov.pl
 • 52.190869, 21.058476

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą
02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD COAR, 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, e-mail: iod@centrum.gov.pl, tel. 22 694 64 49.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia informacji dotyczących działalności COAR na podstawie art. 6 pkt a, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy COAR.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia kontaktu z Panią/Panem rozpoczętego przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie centrum.gov.pl.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udzielenia informacji przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie centrum.gov.pl. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne ale niepodanie danych osobowych w formularzu kontaktowym spowoduje niemożliwość udzielenia informacji dotyczących COAR..
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej .
11. COAR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


W celu uzyskania informacji z zakresu działania Centrum
można skorzystać ze wzoru wniosku

Pobierz plik (PDF) Plik otworzy się w nowym oknie

Wniosek po wypełnieniu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@centrum.gov.pl
lub listownie na adres: Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa