O nas

Zakres działalności Centrum Obsługi Administracji Rządowej – tekst odczytywalny maszynowo (.docx)

Kim jesteśmy?

Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) jest instytucją gospodarki budżetowej powołaną w celu zapewnienia realizacji zadań publicznych na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ponadto, COAR:

 • prowadzi działalność gospodarczą – odbiorcami naszych usług są zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne;
 • jest Centralnym Zamawiającym dla jednostek administracji rządowej;
 • działa w oparciu o najwyższe standardy w obsłudze jednostek publicznych;
 • posiada osobowość prawną odrębną od Skarbu Państwa – działamy we własnym imieniu.

Co robimy?

Stale poszerzamy zakres naszych usług. Oferta COAR skierowana jest przede wszystkim do jednostek administracji publicznej i samorządowej. Jesteśmy gotowi również na świadczenie usług na rzecz podmiotów komercyjnych. Poza działalnością na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), COAR świadczy usługi w następujących obszarach:

 1. Kompleksowa obsługa zamówień publicznych:

  • od 2011 r. prowadzimy i udzielamy zamówień centralnych dla jednostek publicznych, w tym rządowych;
  • dysponujemy kompetentną i doświadczoną kadrą specjalizującą się w prowadzeniu dużych i skomplikowanych zamówień;
  • wykorzystując efekt skali COAR, przyczynił się do uzyskania wielomilionowych oszczędności środków publicznych;
  • zakres usług to m.in. przygotowanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności zamówień wspólnych, udzielanie zamówień oraz zawieranie umów ramowych;
 2. Obsługa nieruchomości – administrowanie i zarządzanie, wynajem powierzchni biurowych.
 3. Kompleksowa obsługa szkoleń i konferencji wraz z cateringiem na terenie Warszawy i Łańska (25 km od Olsztyna).
 4. Prowadzenie Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk.
 5. Wsparcie techniczne – posiadamy szeroki wachlarz usług wspierających, takich jak sprzątanie, helpdesk informatyczny, obsługa transportowa, poligrafia.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Nasza historia

W 1970 roku Zarząd Administracyjno - Gospodarczy Urzędu Rady Ministrów został podzielony na Biuro Administracyjno - Gospodarcze oraz Bazę Techniczną URM, która stała się zalążkiem znanego nam w obecnym kształcie Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Centrum wielokrotnie zmieniało swoją nazwę i status, ale zawsze jego najważniejszym zadaniem była profesjonalna obsługa KPRM. Od 1 stycznia 2017 roku kontynuuje działalność jako instytucja gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Administracji Rządowej.  

Nasze główne obszary wykonywanej działalności obejmują:

administrowanie i zarządzanie
siedzibą KPRM,

obsługę Kompleksu
Recepcyjno-Wypoczynkowego „Łańsk”,

przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych
o udzielenie zamówienia publicznego w charakterze centralnego
zamawiającego, udzielanie zamówień oraz zawieranie umów
ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej,

świadczenie innych usług np. zarządzania nieruchomościami,
transportowych, wynajmu mieszkań, informatycznych,
teletechnicznych, poligraficznych,  szkoleniowo-konferencyjnych i
gastronomicznych.