Ważne dokumenty

Statut COAR – teks ujednolicony wg stanu na 22.03.2023

Regulamin organizacyjny – tekst ujednolicony wg stanu na 16.05.2024

Struktura COAR wg stanu na 16.05.2024

Zarządzenie nr 10/2024 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego COAR

Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów – Zmiany w Statucie COAR z dn. 22.03.2023 r.

Statut COAR – tekst ujednolicony wg stanu na 05.07.2022 EMP.docx

Zmiany w Statucie COAR z dn. 05.07.2022. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany nazwy instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych na Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz nadania statutu

Zarządzenie Nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. (PDF) zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany nazwy instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych na Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz nadania statutu

Zarządzenie Nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. – dokument dostępny cyfrowo (PDF)

Zarządzenie Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. (PDF) dotyczy zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych na Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) oraz nadania statutu.

Zarządzenie Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. – dokument dostępny cyfrowo (PDF)

Zarządzenie Nr 27 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2018 r. (PDF) zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany nazwy instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych na Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz nadania statutu.

Zarządzenie Nr 27 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2018 r. – dokument dostępny cyfrowo (PDF)

Zarządzenie Nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. (PDF) w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej.

Zarządzenie Nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. – dokument dostępny cyfrowo (PDF)

Zarządzenie Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. (PDF) dotyczy wskazania centralnego zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej.

Zarządzenie Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. – dokument dostępny cyfrowo (PDF)

Zarządzenie Nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2016 r. (PDF) dotyczy zmiany zarządzenia w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej.

Zarządzenie Nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2016 r. – dokument dostępny cyfrowo (PDF)

Zarządzenie nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (PDF) w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego

Inne dokumenty

Kodeks etyki (PDF) jest standardem zachowania pracowników COAR, który zapewnia naszym partnerom najwyższy poziom współpracy. Kodeks etyki – dokument dostępny cyfrowo (PDF)

Polityka Antykorupcyjna (PDF) dotyczy wszelkich działań korupcyjnych, sytuacji określanych mianem konfliktu interesów oraz innych nadużyć z udziałem pracowników Centrum, jak również jego kontrahentów, ekspertów, konsultantów, dostawców i wszelkich podmiotów pozostających w relacjach z Centrum. Załącznik 1 i 2 do Polityki Antykorupcyjnej COAR – dokument dostępny cyfrowo (PDF)