Tag: zamówienia wspólne

21 lut
2017
Plan zamówień centralnych i wspólnych na 2017 - ikona

Plan zamówień centralnych
i wspólnych na rok 2017

W 2017 roku Centrum Obsługi Administracji Rządowej zamierza przeprowadzić 9 postępowań centralnych i 20 wspólnych oraz szereg zamówień publicznych realizowanych na zlecenie jednostek administracji publicznej, których przedmiotem będą m.in.: dostawy sprzętu komputerowego, dostawy urządzeń biurowych, dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej, dostawa energii, dostawa samochodów osobowych i ciężarowych, usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej, usługi […]