04 Paź
2018

Udział Centrum w międzynarodowym szkoleniu w zakresie zamówień publicznych.

Autor: Admin1

Centrum pragnie poinformować, że znalazło się wśród uczestników międzynarodowego szkolenia w zakresie zamówień publicznych (Public Procurement Excellence), które odbywa się w Wiedniu w dniach od 25 września do 13 października.

PPE jest pierwszym kompleksowym europejskim programem szkoleniowym skierowanym do profesjonalistów zamówień publicznych pracujących dla centralnych organów zakupowych (Central Procurement Bodies CPB’s).

Program szkoleniowy, w którym uczestniczy 35 osób z 19 europejskich krajów, został zainicjowany przez Komisję Europejską, opracowany przy współpracy austriackiego centralnego zamawiającego tj. BBG (Bundesbeschaffung GmbH) oraz WU (Vienna University of Economics and Business).

Głównym celem szkolenia jest pogłębienie profesjonalizmu publicznych nabywców pracujących dla centralnych zamawiających w celu zapewnienia:

  • Wykorzystywania skutecznych zasady i praktyk w zakresie zamówień publicznych,
  • Najlepszego stosunku jakości do ceny we wszystkich dziedzinach zamówień publicznych,
  • Wsparcia dostępu małych i średnich (SME’s) wykonawców do zamówień publicznych,
  • Otwartego, przejrzystego i zgodnego z prawem procesu udzielania zamówienia publicznego,
  • Promocji zielonych zamówień
  • Elektronizacji zamówień publicznych.

W związku z pełnieniem funkcji centralnego zamawiającego dla jednostek administracji państwowej, Centrum jest przekonane, że zdobyta wiedza przełoży się na dalszy rozwój zamówień centralnych w Polsce. Ponadto możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia europejskich centralnych zamawiających przyczyni się do szybkiego osiągnięcia celu, jakim jest profesjonalne udzielanie zamówień w celu uzyskania dostaw i usług o wysokiej jakości przy uzyskaniu oszczędności dla budżetu państwa.

 

Program podzielony jest na dwa bloki, które odbywają się w terminach 24.09.2018- 13.10.2018 oraz 14-31.01.2019.

Kurs jest finansowany przez Komisję Europejską z Programu COSME 2014-2020.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: https://ppe.bbg.gv.at/index.php/programme/