Obsługa KPRM

Centrum Obsługi Administracji Rządowej zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem oraz kompleksową obsługą siedziby Kancelarii Premiera Rady Ministrów, a także obsługą techniczną Rządu i organów rządowych: Rady Ministrów, Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz Ministrów.

Wideokonferencja z Premierem Litwy

Obsługa gastronomiczna

Bufet „R” zapewnia codziennie profesjonalną obsługę gastronomiczną konferencji, narad i spotkań organizowanych w siedzibie KPRM w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Dedykowany zespół w Centrum Obsługi Administracji Rządowej dba o kompleksową i sprawną obsługę gości w KPRM.

Administracja siedzibą KPRM

Zespół Wydziału Administrowania Siedzibą Kancelarii jest odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomościami KPRM oraz koordynację działań na terenie KPRM w zakresie obsługi bibliotekarskiej i kancelaryjnej, usług kwiaciarskich oraz utrzymania czystości i obsługi portierskiej.

Obsługa techniczna

Pracownicy Wydziału Technicznego Kancelarii zajmują się m.in. utrzymywaniem nieruchomości KPRM w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem. Utrzymują w sprawności eksploatacyjnej urządzenia techniczne, energetyczne, teletechniczne i cieplne zainstalowane w zarządzanych nieruchomościach. Wykonują bieżące konserwacje i przeglądy techniczne instalacji i urządzeń. Realizują niezbędne naprawy i konserwacje w zakresie szeregu prac specjalistycznych elektryka, hydraulika, klimatyka, tapicera, ślusarza, stolarza, malarza oraz prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych dotyczących m.in. przenoszenia mebli, odśnieżania i porządkowania terenu zewnętrznego oraz zapewnienia ładu i porządku wokół budynków i terenów przyległych. Zakres ich prac obejmuje także nadzór nad prawidłowym działaniem systemów przeciw pożarowych na terenie siedziby KPRM.

Zgodnie ze statutem, na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pracownicy Wydziału Obsługi Transportowej wykonują najwyższej jakości usługi transportowe.

Obsługa poligraficzna

Pracownicy Wydziału Poligrafii wykonują na rzecz KPRM wszelkie prace poligraficzne z wykorzystaniem druku cyfrowego i offsetu arkuszowego, gwarantującego najwyższą jakość druku, a także prace introligatorskie.

Obsługa informatyczna

Zespół Wydziału Informatyki i Teletechniki świadczy usługi informatyczne na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zajmuje się utrzymaniem sprawnej infrastruktury teleinformatycznej, zachowaniem bezpieczeństwa danych oraz administracją serwerami i siecią. Koordynuje czynności przetargowe w zakresie zakupu niezbędnego sprzętu, licencji i usług informatycznych dla KPRM oraz jednostek administracji publicznej. Specjalizuje się w realizacji następujących zadań:

  • bieżące utrzymanie w ruchu systemów informatycznych (ogólnych i specjalistycznych),
  • kontraktowanie, nadzór wykonawczy i rozliczanie usług informatycznych,
  • przygotowanie i realizacja zamówień wspólnych (udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”),
  • wsparcie użytkowników w eksploatacji sprzętu i systemów,
  • analiza danych dla planowania rozwiązań informatycznych,
  • diagnozowanie potrzeb użytkowników,
  • opracowanie założeń zmian systemów informacyjnych,
  • realizacja nowych systemów informacyjnych i rozwój istniejących.

Zapewnia wsparcie eksperckie, infrastrukturę i przygotowanie odpowiednich zasobów do utrzymania systemów. Obsługuje aktualnie m.in. następujące systemy: CEZAM, Wspólna Platforma Intranetowa, Monitor Legislacyjny, Centrum Kompetencji Państwa. Ponadto realizuje obsługę i konserwację systemów telekomunikacyjnych, telewizji kablowej i satelitarnej wykorzystywanych w obiektach KPRM. Gwarantuje obsługę sieci LAN w zakresie systemu telekomunikacyjnego. Obsługuje telefony mobilne należące do KPRM i COAR. Prowadzi wszelkie prace naprawcze.

Posiedzenie Rady Ministrów

Posiedzenie Rady Ministrów

Obsługa audiowizualna i teletechniczna

Centrum Obsługi Administracji Rządowej zapewnia także profesjonalną obsługę audiowizualną i teletechniczną dla KPRM. Na co dzień zabezpiecza obsługę techniczną posiedzeń Rady Ministrów, konferencji i telekonferencji Rządu oraz konferencji prasowych.

Celem powołania Centrum Obsługi Administracji Rządowej jest prowadzenie wskazanej w Statucie COAR działalności podstawowej na rzecz KPRM. Jesteśmy dumni z faktu wykonywania naszej pracy.

Usługi