Obsługa KPRM

Centrum Obsługi Administracji Rządowej zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem oraz kompleksową obsługą siedziby Kancelarii Premiera Rady Ministrów, a także obsługą techniczną Rządu i organów rządowych: Rady Ministrów, Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz Ministrów.

 

Obsługa gastronomiczna

Bufet „R” zapewnia codziennie profesjonalną obsługę gastronomiczną konferencji, narad i spotkań organizowanych w siedzibie KPRM w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Dedykowany zespół w Centrum Obsługi Administracji Rządowej dba o kompleksową i sprawną obsługę gości w KPRM.

Administracja siedzibą KPRM

Wydział Administrowania Siedzibą Kancelarii jest odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomościami KPRM oraz koordynację działań na terenie KPRM w zakresie obsługi bibliotekarskiej i kancelaryjnej, usług kwiaciarskich oraz utrzymania czystości i obsługi portierskiej.

Obsługa techniczna

Pracownicy Wydziału Administrowania Siedzibą Kancelarii zajmują się m.in. utrzymywaniem nieruchomości KPRM w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem. Utrzymują w sprawności eksploatacyjnej urządzenia techniczne, energetyczne, teletechniczne i cieplne zainstalowane w zarządzanych nieruchomościach. Wykonują bieżące konserwacje i przeglądy techniczne instalacji i urządzeń. Realizują niezbędne naprawy i konserwacje w zakresie szeregu prac specjalistycznych elektryka, hydraulika, klimatyka, tapicera, ślusarza, stolarza, malarza oraz prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych dotyczących m.in. przenoszenia mebli, odśnieżania i porządkowania terenu zewnętrznego oraz zapewnienia ładu i porządku wokół budynków i terenów przyległych. Zakres ich prac obejmuje także nadzór nad prawidłowym działaniem systemów przeciw pożarowych na terenie siedziby KPRM.

Obsługa transportowa

Zgodnie ze statutem, na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pracownicy Wydziału Obsługi Transportowej wykonują najwyższej jakości usługi transportowe.

Obsługa poligraficzna

Pracownicy Wydziału Usług Poligraficznych i Marketingowych wykonują na rzecz KPRM wszelkie prace poligraficzne z wykorzystaniem druku cyfrowego i offsetu arkuszowego, gwarantującego najwyższą jakość druku, a także prace introligatorskie.

 

Obsługa audiowizualna i teletechniczna

Centrum Obsługi Administracji Rządowej zapewnia także profesjonalną obsługę audiowizualną i teletechniczną dla KPRM. Na co dzień zabezpiecza obsługę techniczną posiedzeń Rady Ministrów, konferencji i telekonferencji Rządu oraz konferencji prasowych.

Celem powołania Centrum Obsługi Administracji Rządowej jest prowadzenie wskazanej w Statucie COAR działalności podstawowej na rzecz KPRM. Jesteśmy dumni z faktu wykonywania naszej pracy.

Usługi