21 lip
2017

Zamawianie oraz druk Wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dla Programu 500+

Autor: Admin2

Szanowni Państwo,

Informujemy, ze od dnia 24 lipca 2017 roku Wydział Poligrafii COAR przyjmuje Zamówienia na realizację druku nowych, obowiązujących od 1 sierpnia 2017 roku WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO dla beneficjentów Programu 500+.

Oferowane przez nas formularze zostały przygotowane zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a także z uwzględnieniem licznych uwag od jednostek, które z wniosku korzystają m.in. zwiększono ilość rubryk do wpisywania dzieci i pozostałych członków rodzin. Plik poglądowy znajduje się tutaj (PDF).

Parametry techniczne:

Objętość 12 stron,

Format A4

Oprawa zeszytowa (2 zszywki)

Papier offset 80g

Wzorem ubiegłego roku przygotowaliśmy dla Państwa możliwość zamawiania w pakietach:

  • PAKIET 1 – WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO – 300 egz. w paczce – cena wraz z dostawą na terenie kraju – 320 PLN brutto.
  • PAKIET 2 – WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO – 1000 egz.– cena wraz z dostawą na terenie kraju – 950 PLN brutto.

 

Oferujemy również OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

Plik poglądowy OŚWIADCZENIA znajduje się tutaj (PDF).

 Parametry techniczne:

Objętość 4 stron,

Format A4(A3 złożone do A4)

Papier offset 80g

  • PAKIET 3 – OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY…” – 800 egz. w paczce – cena wraz z dostawą na terenie kraju – 400 PLN brutto.
  • PAKIET 4 – OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY…”– 1600 egz.– cena wraz z dostawą na terenie kraju – 700 PLN brutto.

 

Przewidywany czas wysyłki ok. 2 dni robocze od złożenia zamówienia (należy doliczyć czas na dostawę przez firmę kurierską).

 

Zamówienia prosimy kierować na adres: drukarnia@centrum.gov.pl

 

               UDOSTĘPNIMY DO SPRZEDAŻY RÓWNIEŻ INNE FORMULARZE DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – SZCZEGÓŁY WKRÓTCE.

W przypadku zapotrzebowania na ilości powyżej 3000 egz wniosku – cena zostanie ustalona indywidualnie po przesłaniu zapytania na adres: drukarnia@centrum.gov.pl

Dla jednostek samorządowych termin płatności za wykonanie usługi wynosi 14 dni od daty otrzymania wniosków i faktury.