24 Lis
2017

Zjazd koordynatorów zamówień centralnych w Łańsku

Autor: Redaktor3
konferencja1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 20 i 21 listopada br. w Kompleksie Recepcyjno-Wypoczynkowym w Łańsku miał miejsce zjazd koordynatorów zamówień centralnych. W konferencji wzięło udział ponad 60 przedstawicieli 39 jednostek administracji państwowej korzystających z systemu zamówień centralnych i wspólnych.

Podczas dwudniowych wystąpień omawiano tematy dotyczące m.in.:

  • bieżącej współpracy w zakresie zamówień centralnych i wspólnych prowadzonych w roku 2017,
  • planów Centrum na rok 2018,
  • najważniejszych zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 100,
  • środków ochrony prawnej oraz doświadczeń Centrum w tym zakresie.

Dla uczestników spotkania przeprowadzono również praktyczne warsztaty szkoleniowe z platformy zakupowej Centrum, za pomocą której Jednostki mogą przekazywać zapotrzebowania oraz opiniować dokumentację postępowania przygotowywaną przez Centrum. Podczas szkolenia omówiono także zagadnienia związane z realizacją umów ramowych na dostawy komputerów, urządzeń biurowych i samochodów za pośrednictwem platformy, w tym sposób wypełniania formularzy i wyłaniania wykonawcy,
z którym zostanie zawarta umowa wykonawcza.

Konferencja prowadzona była przez p. Annę Tyniec- Dyrektora COAR oraz pracowników Wydziału Zamówień Publicznych Centrum: Izabelę Wyżgowską – Naczelnika WZP, Monikę Kaszubowską – Zastępcę Naczelnika WZP, Paulinę Kuś i Wiolettę Wierzejską – ekspertów ds. zamówień publicznych

Kolejne spotkanie z cyklu planowane jest na miesiąc maj 2018 roku.

 

konferencja1 konferencja2 konferencja3