02 Cze
2017

Zjazd Koordynatorów zamówień centralnych w Łańsku

Autor: Admin1

W dniach 31 maja -1 czerwca 2017 r. w Kompleksie Recepcyjno-Wypoczynkowym w Łańsku odbył się w zjazd koordynatorów zamówień centralnych. Podczas dwudniowych wystąpień Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych Centrum Obsługi Administracji Rządowej poruszali tematy dotyczące zamówień centralnych i wspólnych, umów ramowych, środków ochrony prawnej oraz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
W konferencji uczestniczyli koordynatorzy oraz kierownicy z 38 Jednostek.
Kolejne spotkanie z cyklu planowane jest na miesiąc listopad br.