28 Maj
2018

Zjazd koordynatorów zamówień centralnych w Warszawie

Autor: Redaktor3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 24 maja br. w Warszawie odbył się zjazd koordynatorów zamówień centralnych. W konferencji wzięło udział ponad 80 przedstawicieli jednostek administracji państwowej korzystających z systemu zamówień centralnych i wspólnych.

Podczas wystąpień omawiano tematy dotyczące m.in.:

  • bieżącej współpracy w zakresie zamówień centralnych i wspólnych prowadzonych w roku 2018,
  • doświadczeń w stosowaniu umów ramowych,
  • analizy oszczędności i efektów realizacji zamówień centralnych w latach 2015-2017,
  • RODO w zamówieniach publicznych
  • środków ochrony prawnej oraz doświadczeń Centrum w tym zakresie.

Kolejne spotkanie z cyklu planowane jest na miesiąc wrzesień/październik 2018 roku.