Centralny Zamawiający

Centrum Obsługi Administracji Rządowej zapewnia profesjonalne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Jako Centralny Zamawiający specjalizuje się w prowadzeniu postępowań o charakterze centralnym i wspólnym, których efektem są wielomilionowe oszczędności.

Oferujemy:

 • kompleksową obsługę zamówień publicznych przez doświadczony zespół specjalistów,
 • wsparcie merytoryczne w procesie udzielania zamówień publicznych,
 • prowadzenie wspólnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań w celu zawarcia umów ramowych,
 • szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
 • prowadzenie dedykowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Z dniem 30 marca 2011 roku, na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 16 w sprawie wskazania Centralnego Zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej, Centrum Obsługi Administracji Rządowej zostało wskazane jak Centralny Zamawiający dla jednostek administracji rządowej.

Zamówienia centralne

Centrum Obsługi Administracji Rządowej realizuje zamówienia centralne w zakresie:

Dostaw  Usług
 1. energii elektrycznej,
 2. paliw,
 3. samochodów osobowych i ciężarowych,
 4. komputerów osobistych, serwerów, pamięci masowych, nośników danych, urządzeń sieciowych i tabletów,
 5. urządzeń biurowych: drukarek, kopiarek, skanerów, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych,
 6. oprogramowania,
 7. akcesoriów i materiałów biurowych lub informatycznych,
 8. mebli,
 9. prasy,
 10. kart flotowych.
 1. telefonii stacjonarnej,
 2. telefonii ruchomej,
 3. dostępu do sieci internet,
 4. zapewnienia i utrzymania czystości,
 5. ochrony osób i mienia,
 6. pocztowych,
 7. poligraficznych i wydawniczych,
 8. administrowania nieruchomościami,
 9. ubezpieczeniowych, w zakresie ubezpieczeń majątkowych, zdrowotnych i komunikacyjnych,
 10. medycznych,
 11. serwisu i obsługi pogwarancyjnej samochodów osobowych i ciężarowych,
 12. transportu lotniczego,
 13. szkoleniowych,
 14. najmu samochodów osobowych i ciężarowych.

Nasi partnerzy

Z usług Centralnego Zamawiającego oprócz jednostek administracji rządowej korzystają również:

 • Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Komenda Główna Policji w Warszawie,
 • Prokuratura Krajowa i Okręgowe,
 • Instytut Pamięci Narodowej,
 • KRUS,
 • Urząd Patentowy RP,
 • Archiwa Państwowe,
 • Izby Celne,
 • Izby Skarbowe,
 • i wiele innych.

 

Aktualne ogłoszenia o zamówieniach publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Usługi