Centralny Zamawiający

Centrum Obsługi Administracji Rządowej zapewnia profesjonalne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Jako Centralny Zamawiający specjalizuje się w prowadzeniu postępowań o charakterze centralnym i wspólnym, których efektem są wielomilionowe oszczędności.

Oferujemy:

 • kompleksową obsługę zamówień publicznych przez doświadczony zespół specjalistów,
 • wsparcie merytoryczne w procesie udzielania zamówień publicznych,
 • prowadzenie wspólnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań w celu zawarcia umów ramowych,
 • szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
 • prowadzenie dedykowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Dnia 30 grudnia 2020 roku Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie PRM nr 249 w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego.

Zamówienia centralne

Centrum Obsługi Administracji Rządowej realizuje zamówienia centralne w zakresie:

Dostaw  Usług
 1. energii elektrycznej,
 2. paliw,
 3. samochodów osobowych i ciężarowych,
 4. komputerów osobistych, serwerów, pamięci masowych, nośników danych, urządzeń sieciowych i tabletów,
 5. urządzeń biurowych: drukarek, kopiarek, skanerów, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych,
 6. oprogramowania,
 7. akcesoriów i materiałów biurowych lub informatycznych,
 8. mebli,
 9. prasy,
 10. kart flotowych.
 1. telefonii stacjonarnej,
 2. telefonii ruchomej,
 3. dostępu do sieci internet,
 4. zapewnienia i utrzymania czystości,
 5. ochrony osób i mienia,
 6. pocztowych,
 7. poligraficznych i wydawniczych,
 8. administrowania nieruchomościami,
 9. ubezpieczeniowych, w zakresie ubezpieczeń majątkowych, zdrowotnych i komunikacyjnych,
 10. medycznych,
 11. serwisu i obsługi pogwarancyjnej samochodów osobowych i ciężarowych,
 12. transportu lotniczego,
 13. szkoleniowych,
 14. najmu samochodów osobowych i ciężarowych.

Nasi partnerzy

Z usług Centralnego Zamawiającego oprócz jednostek administracji rządowej korzystają również:

 • Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Komenda Główna Policji w Warszawie,
 • Prokuratura Krajowa i Okręgowe,
 • Instytut Pamięci Narodowej,
 • KRUS,
 • Urząd Patentowy RP,
 • Archiwa Państwowe,
 • Izby Celne,
 • Izby Skarbowe,
 • i wiele innych.

 

Aktualne ogłoszenia o zamówieniach publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Usługi